Koliko košta zabrana trgovanja akcijama Telekoma

Svaki put kada se saopšti da je Srbija napredovala na nekoj od (belo)svetskih listi napravljenih prema uslovima poslovanja, ovdašnji građanin se uštine za obraz.

Danas
0 855

Koliko košta zabrana trgovanja akcijama Telekoma

Svaki put kada se saopšti da je Srbija napredovala na nekoj od (belo)svetskih listi napravljenih prema uslovima poslovanja, ovdašnji građanin se uštine za obraz.

I pitaju se nije li to ona ista država koja ne poštuje sopstveni Ustav koji bi, između ostalog, trebalo da jemči vlasnička prava i slobodu raspolaganja imovinom. O tome može da posvedoči gotovo pet miliona građana Srbije, te bivših i sadašnjih radnika nacionalne telekomunikacione kompanije, koji više od pet godina, samo formalno, poseduju delić vlasništva te kompanije. Mogućnost da te vlasničke papire prodaju, ili eventualno dokupe, isključena je voljom dominantnog akcionara (države) i svedena je na polulegalne transakcije koje se odvijaju na sivom tržištu posredstvom ugovora o poklonu. Iako je procenjena vrednost „zamrznute“ imovine pozamašna (između 250 i 300 miliona evra), negativne posledice su kudikamo veće, a tiču se pre svega signala koje šalje ovdašnji investicioni ambijent. Jednak tretman tržišnih igrača predstavlja osnovu svakog uređenog privrednog sistema, dok uzurpacija prava najslabijih učesnika vodi njegovoj totalnoj destrukciji. Tako, ovde, s jedne strane nemoćni manjinski akcionari Telekoma ne mogu ni da raspolažu akcijama koje im je država dodelila, dok s druge strane svetske korporacije uživaju blagonaklonost prilikom podele subvencija uz više nego upitne ukupne efekte. Višegodišnja doslednost u sprovođenju ovakve ekonomske politike „namnožila“ je povlašćene tržišne učesnike, obeshrabrujući neprotežirane investitore koji zahtevaju samo jasna pravila i podjednak tretman.

 

loading...
Sadržaj preuzet od Danas

Možda Vam se takođe svidi: -->>

Komentari

Učitavanje u toku. Molim Vas sačekajte.