NBS dozvoljava nezakonit rad Jugobanke na Kosovu

Od 31 banke u Srbiji, najmanja od svih Jugobanka Jugbanka iz Kosovske Mitrovice već godinama radi sa kapitalom ispod zakonom propisanog minimuma od 10 miliona evra.

Foto: Starsport
0 230

Od 31 banke u Srbiji, najmanja od svih Jugobanka Jugbanka iz Kosovske Mitrovice već godinama radi sa kapitalom ispod zakonom propisanog minimuma od 10 miliona evra.

Istovremeno Narodna banka Srbije koja je zadužena za sprovođenje Zakona o bankama i kontrolu banaka izgleda da u ovome ne vidi nikakav problem.

Na pitanje zbog čega je kapital banke ispod 10 miliona evra, na dan 30. jun 2017. godine iznosio je 8,1 milion evra, kao i šta je NBS uradila po tom pitanju, iz centralne banke stigao je uopšten i neodređen odgovor da je „u nadzoru nad poslovanjem banke Jugobanka Jugbanka A.D. – Kosovska Mitrovica, u prethodnom periodu, vršeći poslove iz svoje nadležnosti, odnosno obavljajući kontrolu poslovanja banke, Narodna banka Srbije, u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima, preduzimala aktivnosti koje su za cilj imale stvaranje pretpostavki za nastavak stabilnog poslovanja Banke“, uz dodatak da podaci o poslovanju pojedinačnih banaka nisu dostupni javnosti.

Međutim, i te kako je dostupno i to na sajtu NBS da je ukupni kapital banke na polovini ove godine iznosio 979 miliona dinara što je 8,1 milion evra. Takođe je dostupno i da od kraja 2011. godine ova banka ima kapital ispod propisanih 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. To stoji i u kratkoj analizi banke koju je 2014. godine uradila revizorska kuća KPMG, urađenoj da bi se banka predstavila eventualnim kupcima.

U tom dokumentu se navodi da je prednost kupovine banke „pristup bankarskom tržištu Srbije, zaobilazeći skup i dugotrajan proces (od najmanje godinu dana) dobijanja dozvole za rad od strane NBS“.

S druge strane, kao mana se navodi da „bi investitor morao uložiti dodatni kapital, jer se banka trenutno nalazi ispod minimalno zahtevanog nivoa kapitala od 10 miliona evra“.

Prema članu 22 Zakona o bankama „banka je dužna da u svom poslovanju obezbedi da kapital banke uvek bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti 10.000.000 evra prema zvaničnom srednjem kursu“.

Najveći vlasnici banke su Jugobanka u stečaju sa 51,25 odsto akcija, Fond za razvoj sa 30,6 odsto i Beobanka u stečaju sa 10 odsto.

Agencija za osiguranje depozita je 2014. godine objavila poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti za kupovinu 61,25 odsto akcija u vlasništvu banaka u stečaju, a kojima upravlja AOD.

loading...
Sadržaj preuzet od Danas

Možda Vam se takođe svidi: -->>

Komentari

Učitavanje u toku. Molim Vas sačekajte.