Andrej Vučić izbrisan iz registra fantomske firme

Foto: STARSPORT
0 11.393

Firma Asomakum kod koje je Privredni sud prošle godine doneo pravosnažnu presudu da joj je osnivački akt ništav, sve do ponedeljka je i prema podacima Agencije za privredne registre, imala i vlasnika i zakonskog zastupnika, a od ponedeljka ni jedno ni drugo.

Naime, Andrej Vučić je u ponedeljak podneo zahtev APR-u da njegovo ime bude izbrisano iz registra podataka gde se vodi kao vlasnik i zakonski zastupnik Asomakuma, što je APR istog dana i sproveo. Danas se na mestu gde bi trebalo da stoje ovi podaci nalaze dve crtice. ^udi da to još odavno nije urađeno s obzirom da je još 27. juna 2016. u registar upisana presuda Privrednog suda u Beogradu kojom „se utvrđuje da je apsolutno ništava i da ne proizvodi pravno dejstvo Odluka o osnivanju društva Asomacum“.

Na pitanje kako ova firma nije brisana iz registra s obzirom da je osnivački akt ništav, iz APR-a je stigao odgovor „da presuda Privrednog suda ne predstavlja pravni osnov za brisanje privrednog subjekta Asomacum iz Registra, jer istom nije utvrđena ništavost registracije osnivanja, nego apsolutna ništavost Odluke o osnivanju“, uz komentar da Zakon o privrednim društvima reguliše brisanje privrednih društava iz registra.

Prema članu 14 Zakona o privrednim društvima „ako je privredno društvo registrovano, presudu kojom se utvrđuje ništavost osnivačkog akta društva sud po pravnosnažnosti dostavlja registru privrednih subjekata, radi pokretanja postupka prinudne likvidacije društva u skladu sa ovim zakonom“.

Takođe, prema članu 546 istog zakona čini se da je ovo preduzeće trebalo da bude prinudno likvidirano, jer jedna od klauzula je i da se prinudna likvidacija pokreće ako „društvo ne dostavi nadležnom registru godišnje finansijske izveštaje do kraja poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu“, a prema podacima APR-a ova firma nema finansijske izveštaje ni za 2014. niti za 2015. i 2016. godinu.

Ako ništavost osnivačkog akta ili nedostavljanje finansijskih izveštaja nisu bili dovoljni za likvidaciju ove firme, mada zakon to nalaže, onda bi za 90 dana to definitivno moralo da se desi. Naime, to je regulisano još jednom klauzulom po kojoj ako „društvo ostane bez zakonskog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog zastupnika iz registra privrednih subjekata“ pokreće se prinudna likvidacija.

Da li se radi o neažurnosti državnih institucija prilikom primene zakona na ovu fantomsku firmu, koja je, prema sudskoj presudi, 2010. godine otvorena falsifikovanjem ličnih isprava Andreja Vučića, ili je reč o nečemu drugom, glavno ona je i dalje – aktivno privredno društvo.

Osim toga, pre samo tri nedelje, odnosno 2. jula ove godine, ta firma je otvorila novi dinarski račun u Direktnoj banci Kragujevac. Računi Asomacuma su inače već tri godine u blokadi za iznos od 24,1 milion dinara, sudeći prema podacima o prinudnoj naplati sa sajta Narodne banke Srbije.

Na ovo je pre dva dana ukazao Zoran Živković, predsednik Nove stranke i poslanik u Skupštini Srbije koji je Ministarstvu finansija postavio poslaničko pitanje ko je vlasnik i direktor preduzeća Asomacum i ko je 2. jula otvorio dinarski račun ovog preduzeća.

Ažurna Poreska uprava

Do prekjuče, Andrej Vučić se vodio kao direktor Asomakuma i u još jednom registru državnih institucija, registru PDV obveznika Poreske uprave, ali od juče takav podatak više ne postoji u ovom registru.

Ko je otvorio račun?

Na internet prezentaciji banke u kojoj je račun otvoren navodi se da je uz zahtev za otvaranje računa preduzeća, potrebno priložiti i rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa (ne starije od tri meseca), dokumenat nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj (PIB), kao i potpise lica ovlašćenih za zastupanje koje je overio nadležni organ i karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa koji je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje. U to vreme, na sajtu APR-a kao zakonski zastupnik firme i dalje se vodio Vučić. Neke banke za otvaranje računa traže i dokumentaciju kojom se utvrđuje vlasnička struktura preduzeća.

Nerešeni falsifikati

Asomakum je prvi put dospeo u javnost u oktobru 2014. godine, kada je Zoran Živković, predsednik Nove stranke u Skupštini Srbije, govorio da je ta firma u vlasništvu Andreja Vučića. Tadašnji premijer Aleksandar Vučić je ovo demantovao tvrdeći da je to preduzeće otvoreno uz pomoć njegove falsifikovane lične karte. MUP je posle istrage ovo potvrdio, a presudu je 2015. godine doneo Privredni sud. Istovremeno, MUP je započeo istragu protiv 18 lica za zloupotrebe i osnivanje fantomskih preduzeća među kojima je bio i Asomakum. Prema rečima tadašnjeg direktora Poreske uprave, inspektori su još 2011. godine uzeli izjavu od Andreja Vučića, jer je utvrđeno da je Asomakum pokušao prevaru sa povraćajem PDV-a i da su utvrdili da je firma osnovana falsifikovanim dokumentima.

loading...
Preuzeto od Danas

Možda Vam se takođe svidi: -->>

Komentari

Učitavanje u toku. Molim Vas sačekajte.